El perquè d’aquesta vaga.

Ambaquesta vaga, la Intersindical-CSC vol reclamar que el govern espanyol deroguid’una vegada per totes la reforma laboral aprovada l’any 2012 la qual hasuposat una flagrant retallada de drets laborals que ha aprofundit en laprecarietat als centres de treball; a més, el sindicat vol reivindicar unsalari mínim català de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials delParlament tombades pel Tribunal Constitucional, la plena igualtat de tracte ioportunitats de treball entre homes i dones, i un servei públic de qualitat iamb condicions laborals dignes.

El dret a vaga.

Eldret a vaga és un dels drets fonamentals de tot treballador i treballadorarecollit a la Constitució. Aquest dret s’exerceix quan el conjunt delstreballadors de forma concertada decideixen cessar legítimament en la prestaciódels serveis, per tal de defensar els seus interessos legítims.

Enaquest cas la iniciativa a declarar la vaga ha estat duta per la Intersindical-CSC,i interpel·la a tot el conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya,estiguin afiliats o no a la I-CSC, estiguin afiliats o no a qualsevol altresindicat.

Altractar-se d’una vaga general, correspon a les organitzacions sindicals comunicarla convocatòria de vaga davant l’autoritat laboral i a les associacions derepresentació empresarial, i no és necessari realitzar una comunicacióindividualitzada empresa a empresa.

En quin moment pucafegir-me a la vaga?

Potsafegir-te a la vaga en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciada. En aquestcas, el descompte de salari només afectarà a les hores que hagis fet vaga.

Noés obligatori comunicar a l’empresa la intenció de fer vaga. En el cas quel’empresa ho demani, tens llibertat a no dir res.

Conseqüències del’exercici de dret a vaga.

Nos’estingeix sota cap cas la relació laboral, sinó que aquesta queda ensuspensió.

L’empresano pot sancionar el treballador per exercir aquest dret.

El/latreballador/a no presta la seva activitat laboral i l’empresa no té obligaciód’abonar el salari.

Durantla vaga no es cotitza a la Seguretat Social, i es descomptarà la part delsalari proporcional. Concretament afecta el salari base i complements del diade vaga, la part proporcional dels festius d’aquella setmana i la partproporcional de les pagues extres.No es descompta la part proporcional devacances, ni festius fora de la setmana en la qual s’ha produït la vaga, ni elscomplements extrasalarials.

Perfer-nos una idea del que suposa a nivell de descompte, es calcula de maneraaproximada que un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari ordinari.

Sobre els serveismínims i serveis de manteniment

S’establiranserveis mínims en aquelles empreses que ofereixin serveis públics o de reconegudanecessitat. Aquests serveis són decretats per l’Administració.

Encap cas l’empresa de manera unilateral pot imposar els serveis mínims.

Elsserveis de manteniment són aquells necessaris per al manteniment dels locals,maquinàries, instal·lacions, matèries primeres i tot allò que es consideriimprescindible a la posterior reanudació de l’activitat.

Lafixació dels serveis de manteniment cal que siguin acordats entre les empresesi el comitè de vaga.

Aquestsserveis són d’obligat compliment en el cas que siguis una de les personesdesignades per l’empresa per a la seva realització.

Què passa si estic enperiode de proves?

Durantel període de proves tens els mateixos drets laborals que la resta detreballadors/es.

I si sóc autònom/a oeconòmicament depenent?

Eldret a vaga únicament interpel·la als treballadors i treballadoresassalariades.

Siets autònom no estàs amparat pel dret de vaga, i les conseqüències amb qui esté obligació laboral no estarien protegides.

Potsaturar la teva activitat laboral, però cal que tinguis en compte com fer-ho.

Què passa si no pucarribar a la feina o hi arribo tard?

Enel cas que no vulguis fer vaga o hagis de complir amb la realització de serveismínims, si per motius aliens a la teva voluntat no pots arribar a la feina, oveus que hi arribaràs tard, cal que avisis ràpidament a l’empresa sobre la tevasituació, i que demanis justificant en el cas que no puguis agafar elstransports públics o aquests funcionin de manera irregular.

Piquets informatius. Quèsón?

Elspiquets informatius són grups de treballadors i treballadores la funció delsquals és informar i fer publicitat de la vaga.

L’empresapot negar l’entrada de piquets dins de l’edifici, però no hi ha cap impedimentlegal per a que els piquets es situin fora de l’empresa per tal de poder parlaramb els treballadors.

Recorda,per tant, que l’activitat del piquet informatiu està reconeguda per la llei.

Què puc fer si esticd’acord amb la vaga?

Potscol·laborar de moltes maneres, i la millor d’elles és ajudar a difondre aquestainformació. Algunes idees:

  • Penjaen el teu centre de treball el cartell de vaga.
  • Facilitaa la persona responsable de l’empresa, còpia del preavís de vaga.
  • Difónel díptic informatiu que hem editat i també la informació que estàs llegint.
  • Organitzaamb els teus companys activitats per informar sobre les raons de la vaga.
  • Fesarribar a tanta gent com coneguis tota aquesta informació.
  • Eldia de la vaga, pots formar part de piquets informatius.

Que cap treballador/a es quedi sense el dret a exercir EL SEU DRET A VAGA!

I el dia de la vaga què puc fer?

Etproposem algunes idees:

–NO TREBALLIS. Si estàs d’acord amb els motius de la vaga, no vagis a treballar.

–NO VAGIS A CLASSE. Els i les estudiants també poden exercir el seu dret a vaga.I si tens fills/es petit/es, no els portis a l’escola.

–NO CONSUMEIXIS. Recorda que estem en vaga, per tant, surt de casa amb tot elque necessitis, aigua, menjar i allò que consideris imprescindible.

–NO USIS ELS SERVEIS PÚBLICS. El dia de vaga afecta a tothom, i tots elstreballadors tenen dret a fer vaga, també els que ofereixen serveis públics.Segur que la major part de gestions amb l’administració les pots fer un altredia.

–PARTICIPA A CONCENTRACIONS I MANIFESTACIONS. Una bona manera de lluitar pelsnostres drets, és sortint al carrer i participant de les concentracions imanifestacions que es convoquin.

Font:

Intersindical - Confederació Sindical Catalana

Real time web analytics, Heat map tracking
Statistics

Today: 16666

Yesterday: 27344

Since 01/06/2005: 72178795

Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Si continues navegant, es considera que n'acceptes l'ús.