La mediació realitzada a dia d’avui desbloqueja la situació entre els treballadors i l’empresa. S’arriba a un acord sobre millores salarials, dies de lliure disposició (que no existien fins ara), actualització de plusos i antiguitats i complement de conveni per funcions matinals i actes eventuals.

També s’han acceptat les reivindicacions respecte al reconeixement de categories i les compensacions pertinents quan s’exerceixen puntualment.

No son totes les reivindicacions, especialment queda pendent l’articulació de les noves modalitats de contractació per la qual cosa ens hem emplaçat a treballar en una comissió de negociadora per gestionar els còmputs horaris que requereix l’activitat. Cercant ambdues parts la major estabilitat contractual possible ambterminis ja definits.

Es desconvoca, així la vaga dels dies 31 de desembre i 1 de gener mostrant la nostra bona voluntat ja que l’objectiu no és fer vaga i dificultar l’activitat, sinó lamillora de les condicions de les persones que hi intervenen.

Font:

Confederació General del Treball